ที่อยู่:

ไทยแลนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 

๕๑๖/๑   สวนหลวง๑   ถนนเจริญกรุง

แขวง/เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐. (ประเทศไทย)


Office:

Thailand Training Center (T.T.C.)

516/1   Suanluang1 ,  CharoenKrung Rd., 

Area/Sub-Area BangKholaem , BangKok , 10120. (Thailand) 


อภิรัฐ  โสภณมณี

Mr.APIRAT  SOPONMANEE

Account  Manager 

Tel : +66(0)2 289 3056

Mobile  : +66(0)8 9408 6789

ID Line  : thaitc

E-Mail  : thailandtrainingcenter@gmail.com

FaceBook :    https://www.facebook.com/TRAININGDATABASE